Moduł stomatologia w mMedica

imagesStomatolodzy nie muszą już wpisywać danych do rozliczeń z NFZ ?

Jest to możliwe przy użyciu modułu mMedica Stomatologia. To proste narzędzie pozwala uniknąć żmudnego uzupełniania świadczeń. Wystarczy oznaczyć wykonany zabieg na diagramie, a dane rozliczeniowe zostaną automatycznie uzupełnione.

Przykładowe korzyści:

  • zmniejszenie ilości pomyłek w rozliczeniach – np. błędne sprawozdanie usługi wykonanej na wcześniej usuniętym zębie
  • pełna automatyzacja rozliczeń – automatyczne uzupełnianie wszystkich danych łącznie z wyliczaniem krotności
  • kontrola realizacji świadczeń – weryfikacja częstotliwości wykonania limitowanych świadczeń. Np. umieszczony na diagramie symbol oznaczający wykonanie badania, po określonym czasie zostaje automatycznie wyłączony. Jest to informacja, że można wykonać i skutecznie rozliczyć kolejne takie badanie

Historia leczenia Pacjenta na diagramie

Moduł Stomatologia umożliwia wprowadzanie i przechowywanie informacji o leczeniu Pacjenta w najbardziej naturalnej formie – diagramu zębowego. Na diagramie można ewidencjonować zarówno świadczenia rozliczane przez NFZ, jak również usługi nierefundowane. Można również oznaczyć bieżący stan uzębienia pacjenta.

Przykładowe korzyści:

  • dostęp do szczegółowej informacji o wcześnie wykonanych zabiegach – np. informacja o rodzaju wypełnienia ułatwia właściwy dobór wiertła
  • pomoc przy diagnozowaniu – przegląd historii leczenia według umiejscowienia (np. dla konkretnego zęba) lub według wizyt

Gotowy do użycia

Moduł Stomatologia jest wstępnie skonfigurowany. Zdefiniowane i powiązane z rozliczeniami zostały świadczenia z zakresu: profilaktyki, protetyki, lecenia zachowawczego, endodoncji. Zakres świadczeń został zdefiniowany zgodnie z załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Konstrukcja modułu stomatologia pozwala na daleko idące dostosowanie do specyfiki pracy i zakresu wykonywanych usług przez konkretnego Stomatologa.

W prosty sposób można zdefiniować dodatkowe świadczenia (np. chirurgie czy ortodoncje) lub dodatkowe usługi nierefundowane przez NFZ (np. piaskowanie). Definiując dodatkowe symbole można również określić materiały jakich używamy, czy poziom szczegółowości wprowadzanych danych.

Sposób pracy

Moduł Stomatologia w naturalny sposób łączy gromadzenie danych o leczeniu Pacjenta z uzupełnianiem danych rozliczeniowych. Został on tak zaprojektowany, aby pozostawić Państwu jak największą swobodę w wyborze sposobu jego wykorzystania.

Diagram może być elementem wizyty realizowanej przy wykorzystaniu funkcji gabinetu w połączeniu z planowaniem wizyt. Stanowi wtedy rozszerzenie opcji gabinetu i pozwala w pełni wykorzystać możliwości gromadzenia i przeglądania danych o leczeniu.

Może również zostać wykorzystany głównie do wprowadzania danych rozliczeniowych z poziomu funkcji uzupełniania świadczeń, co pozwala znacznie uprościć i przyspieszyć przygotowanie sprawozdań dla NFZ.