Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jako dokument potwierdzający prawa do leczenia.

kartaKartę KUZ otrzymają wszystkie osoby, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Będzie to podstawowy dokument potwierdzający to prawo. Pierwsze elektroniczne karty pacjenta mają się pojawić w 2015 r.

Karta KUZ nie będzie zawierała zdjęcia, dlatego niezbędnym uzupełnieniem będzie okazanie dowodu osobistego lub paszprtu.
Karty zostaną wydane na podstawie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, a ich dystrybucja odbywać się będzie poprzez świadczeniodawców. Pacjenci otrzymają karty podczas wizyty w placówce, a koszty dystrybucji pokryje NFZ. Karta KUZ dodatkowo będzie nośnikiem medycznych danych ratunkowych przy udzielaniu pomocy pacjentowi w nagłych przypadkach. Ponadto wgląd do karty posiadać będą lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni.